Brand.
Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Test din viden med "Brandparat" - et webbaseret kursus i brandsikkerhed.


Brandparat er et interaktivt, webbaseret kursus i at forebygge og håndtere brand.

www.112app.dk

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.


112 app'en er gratis.

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag                kl. 8:00 - 12:30

E-mail: post@lfbv.dk

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109


Sluk den lille brand, før den spreder sig.

  • Sluk ilden, hvis du kan gøre det uden selv at komme i fare.


  • Hæld vand på det brændende materiale – men brug ikke vand på tændte elektriske apparater eller brændende væsker (for eksempel friturefedt).


  • Kvæl ilden med et grydelåg, tæppe eller lignende. Brug en pulverslukker. Sigt mod det brændende materiale. Går der ild i tøjet: Rul rundt på gulvet eller kvæl ilden med et tæppe.


  • Forlad rummet, luk døren efter dig og ring 1-1-2, hvis du ikke kan få kontrol over branden.


Forholdsregler hvis du ikke kan kontrollere branden.

  • Kom ud! Tag ikke noget med.


  • Advar andre personer, der er i hjemmet – men gå aldrig ind i et rum, hvor det brænder!


  • Begræns ilden ved at lukke vinduer og døre. Ring 1-1-2 og alarmer brandvæsenet!


  • Hvis det ikke er muligt at komme ud, så søg væk fra ilden og luk døre og vinduer - søg mod vinduet, så brandvæsnet kan se dig.


  • Kravl under røgen, hvis det er tvingende nødvendigt, men undgå så vidt muligt at passere rum med røg.
Lolland-Falster Brandvæsen afholder kurser i Elementær brandbekæmpelse. Et kursus som gør dig i stand til at betjene mindre slukningsmidler på en sikker måde. Se mere her->

Lær førstehjælp!

Vi afholder kurser i førstehjælp -

 Se mere her->

Førestehjælp

Lær elementær brandbekæmpelse!

Vi afholder kurser i elementær brandbekæmpelse - Se mere her->

Elementær brandbekæmpelse

Brand

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend