Brand.

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag                kl. 8:00 - 12:30

E-mail: post@lfbv.dk

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109


www.112app.dk

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.


112 app'en er gratis.

Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Sluk den lille brand, før den spreder sig.

  • Sluk ilden, hvis du kan gøre det uden selv at komme i fare.


  • Hæld vand på det brændende materiale – men brug ikke vand på tændte elektriske apparater eller brændende væsker (for eksempel friturefedt).


  • Kvæl ilden med et grydelåg, tæppe eller lignende. Brug en pulverslukker. Sigt mod det brændende materiale. Går der ild i tøjet: Rul rundt på gulvet eller kvæl ilden med et tæppe.


  • Forlad rummet, luk døren efter dig og ring 1-1-2, hvis du ikke kan få kontrol over branden.


Forholdsregler hvis du ikke kan kontrollere branden.

  • Kom ud! Tag ikke noget med.


  • Advar andre personer, der er i hjemmet – men gå aldrig ind i et rum, hvor det brænder!


  • Begræns ilden ved at lukke vinduer og døre. Ring 1-1-2 og alarmer brandvæsenet!


  • Hvis det ikke er muligt at komme ud, så søg væk fra ilden og luk døre og vinduer - søg mod vinduet, så brandvæsnet kan se dig.


  • Kravl under røgen, hvis det er tvingende nødvendigt, men undgå så vidt muligt at passere rum med røg.
Lolland-Falster Brandvæsen afholder kurser i Elementær brandbekæmpelse. Et kursus som gør dig i stand til at betjene mindre slukningsmidler på en sikker måde. Se mere her->

Lær førstehjælp!

Vi afholder kurser i førstehjælp -

 Se mere her->

Førestehjælp

Lær elementær brandbekæmpelse!

Vi afholder kurser i elementær brandbekæmpelse - Se mere her->

Elementær brandbekæmpelse

Brand

Test din viden med "Brandparat" - et webbaseret kursus i brandsikkerhed.


Brandparat er et interaktivt, webbaseret kursus i at forebygge og håndtere brand.