Giftig brandrøg.
Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Test din viden "Brandparat" - et webbaseret kursus i brandsikkerhed.


Brandparat er et interaktivt, webbaseret kursus i at forebygge og håndtere brand.

www.112app.dk

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.


112 app'en er gratis.

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag                kl. 8:00 - 12:30

E-mail: post@lfbv.dk

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109


Al brandrøg er giftig. Røg fra brand i visse materialer kan være særlig farlig. Gå inden døre, luk døre og vinduer og sluk ventilationsanlæg.


Du kan ikke se på brandrøgen, om den er særlig farlig. Nogle typer farlige stoffer kan spredes i luften, uden at du kan se det i form af tydelig røg.


Brandrøgen spredes i vindretningen. Det er ikke muligt at afgøre på forhånd, hvor langt fra branden, røgen kan være sundhedsskadelig.


Risici ved brandrøg.

Al brandrøg er giftig i store koncentrationer. Røg fra brand i visse materialer er farlige i mindre koncentrationer. Røg udgør en særlig risiko for folk med astma og andre åndedrætslidelser.


I de fleste tilfælde er der ingen sundhedsfare, hvis du ikke kan mærke noget ubehag af brandrøgen. Lugten af brandrøg er ikke i sig selv et faretegn.


Som udgangspunkt er brandrøg også farlig for dyr, hvis den er farlig for mennesker.


Forbrænding af de fleste materialer danner kulilte (cabonmonoxid)


Forholdsregler.

Politiet vil ofte varsle med sirener og beredskabsmeddelelser ved farlig røg.

 • Gå inden døre.
 • Luk døre og vinduer, og sluk ventilationsanlæg.
 • Følg myndighedernes anbefalinger. Søg information på DR eller TV2, tekst-tv side 150.


Fjern dig fra røgen og søg læge, hvis du får symptomer

Vær især opmærksom på et eller flere af følgende symptomer:

 • Irritation eller svie af næse, mund og svælg Hoste, eventuelt med blodigt opspyt
 • Åndedrætsbesvær og smerte i luftveje
 • Hovedpine og ildebefindende
 • Svimmelhed og kvalme
 • Ophidselse, angstfølelse og hjertebanken
 • Metalsmag, hæshed og hoste
 • Kvalme, opkastning og feber
 • Bevidstløshed, krampe og åndedrætsstop – ring 1-1-2 Ved
 • nogle stoffer kan symptomerne være forsinkede.

Giftig brandrøg

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend