Naturbrande.
Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Test din viden "Brandparat" - et webbaseret kursus i brandsikkerhed.


Brandparat er et interaktivt, webbaseret kursus i at forebygge og håndtere brand.

www.112app.dk

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.


112 app'en er gratis.

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag                kl. 8:00 - 12:30

E-mail: post@lfbv.dk

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109


Under tørre og varme somre skal der ikke meget til at antænde brande i skove og andre naturområder.


Naturbrande kan brede sig over store områder og kan tage lang tid at slukke.


Selvom det har regnet efter en tørkeperiode, kan naturen fortsat være meget brandfarlig.


Tilkald hjælp på 1-1-2, hvis du opdager en brand. Ved en større brand: Søg i sikkerhed, så du ikke bliver omringet af ilden.


Vær med til at forebygge naturbrande.

Pas altid på med ild i naturen, uanset om tørke har øget brandrisikoen:

  • Tænd kun bål og grill på steder, der er beregnet til det.
  • Hold øje med vinden, hvis du tænder bål. Hvis det blæser, fyger gnisterne langt væk.
  • Sluk grill og bål med vand. Hæld også vand på området uden om en engangsgrill.
  • Forlad aldrig en grill eller et bål, før ild og gløder er helt slukket.
  • Kast aldrig en tændt cigaret fra dig - heller ikke en slukket cigaret der stadig er varm.
  • Smid ikke glas eller flasker. De kan virke som brændglas.


I tørre perioder skal du passe ekstra på:

  • Respekter altid forbud mod brug af åben ild i det fri.
  • Brug ikke ukrudtsbrændere.
  • Kør ikke i motorkøretøj, hvor der er højt vissent græs. Tør vegetation kan let antændes af f.eks. varmen fra et udstødningsrør.

Naturbrande.

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend