Isslag.
Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag                kl. 8:00 - 12:30

E-mail: post@lfbv.dk

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109


www.dmi.dk

Du kan på DMI´s hjemmeside se om der varsles om farligt vejr m.m.

Se DMI´s varslingsside her.

Isslag medfører stor risiko for uheld for kørende og gående trafik.


Isslag opstår ved nedbør, hvor vandet nedkøles til under 0 grader. Vandet vil øjeblikkeligt danne is på de overflader, den møder. Det gør dermed veje og fortove glatte med øget risiko for uheld med personskade. I ekstreme tilfælde kan vægten af isen for eksempel brække grene af træerne.


Isslag kan optræde, selvom temperaturen er over frysepunktet. Isslag er ikke altid synlig.


Ved kraftig isslag kan det være svært at holde bilens forrude isfri, og det kan forhindre udsyn.

På Lolland-Falster er der risiko for isslag nogle få gange om vinteren. Det er dog ikke hvert år, vi oplever udbredt isslag.


Forholdsregler ved isslag:

  • Bliv inde, så vidt det er muligt.


  • Bliver du fanget af isslag, mens du kører bil, bør du standse.


  • Kører du alligevel, skal det foregå med yderst varsomhed.


  • Kommer du ud for et uheld i bilen, så flyt om muligt bilen, så du ikke generer trafikken og redningskøretøjer.


  • Som husejer har du ansvaret for, at fortovet uden for dit hus ikke er glat. Du skal enten fjerne isen eller strø salt og/eller grus på isbelægningen.

Isslag.

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend