Kraftig snefald.
Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag                kl. 8:00 - 12:30

E-mail: post@lfbv.dk

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109


www.112app.dk

Du kan på DMI´s hjemmeside se om der varsles om farligt vejr m.m.

Se DMI´s varslingsside her.

Kraftigt snefald nedsætter sigtbarheden og generer trafikken.


Færdsel vanskeliggøres generelt af kraftigt snefald, og på udsatte steder forhindres færdslen helt. Din bils bremse- og styreegenskaber påvirkes og sigtbarheden nedsættes. Der er også risiko for, at den kollektive trafik holder op med at køre.


På Lolland-Falster oplever vi kraftigt snefald og snestorm en til to gange hver vinter.

DMI varsler kraftigt snefald, når snemængden overstiger 15 centimeter på seks timer over et større område.


Kør efter forholdene:

  • Undgå veje, der ikke er ryddede.
  • Nedsæt hastigheden, så du korrigerer for de nedsatte bremse og styreforhold og den nedsatte sigtbarhed.
  • Medbring varmt tøj, et tæppe, noget at drikke og en opladt mobiltelefon i bilen.


Risici omkring huset:

  • Store snemængder på taget kan betyde risiko for sneskred fra taget, eller at tage braser sammen. Hvis der er fare for andre, skal du om muligt fjerne sneen. Ellers skal du efter behov understøtte taget eller afspærre det område, hvor det kan falde ned.
  • Fjern eventuelle istapper, eller afspær det område, hvor de kan falde ned og ramme mennesker.


Husk at du som husejer har pligt til at rydde fortovet foran huset.

Kraftigt snefald.

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend