Kraftig torden.
Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag                kl. 8:00 - 12:30

E-mail: post@lfbv.dk

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109


www.dmi.dk

Du kan på DMI´s hjemmeside se om der varsles om farligt vejr m.m.

Se DMI´s varslingsside her.

Kraftig torden medfører stor risiko for lynnedslag med fare for brand og personskade. Søg inden døre, når det tordner. Tordenvejr bevæger sig som regel hurtigt.


Lyn søger mod høje punkter, vand og metal. Metallet i en bil kan lede strømmen udenom passagererne. Et lyn kan skade elektronisk udstyr op til 1,5 km fra nedslagsstedet. Lynnedslag kan forårsage strømsvigt.


Kraftig torden optræder ofte sammen med voldsomme byger.


Forholdsregler under tordenvejret:

 • Så længe man kan se og høre tordenvejret, bør man passe på.
 • Bliv inden døre.
 • Luk døre og vinduer.
 • Kobl alle sårbare elektriske installationer fra lysnettet og fjern netværkskabler fra computere og antennestik fra tv'et.
 • Undgå at røre ved elektrisk ledende genstande, for eksempel vandhaner, varmeapparater eller apparater forbundet til el- og telefonnettene.
 • En tændt lampe kan vise, om HFI/HPFI-relæet fortsat er tilsluttet.


Bliver du alligevel fanget udenfor:

 • Ude i det fri:Søg ikke ly under træer, men sæt dig på hug i et åbent område, helst i et område som ligger lavere end det omgivende terræn. Undgå at røre genstande, som kan lede elektricitet.


 • Mens du kører bil: Hold ind til siden og bliv i bilen med lukkede døre, vinduer og soltag. Et lynnedslag kan blænde dig, så du mister kontrollen over bilen. Du er sikker i bilen, da et lynnedslag vil være ubehageligt, men ikke farligt hvis du holder stille.


 • Ude på vandet: Søg omgående op på land og inden døre.


Hvis lynet slår ned:

 • Personer, der bliver ramt af lyn, er ikke elektrisk ladede. Giv øjeblikkeligt førstehjælp. Tilkald hjælp på 1-1-2.
 • Opstår der brand, så red mennesker og dyr, kald øjeblikkeligt hjælp (1-1-2) og påbegynd om muligt brandslukningen.


Langsigtet forebyggelse:

 • En overspændingssikring mindsker risikoen for de elektriske apparater.
 • Et lynaflederanlæg på huset mindsker sandsynligheden for lynnedslag i huset væsentligt.

Anlæggene skal installeres af fagfolk.

Kraftig torden.

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend