Storm og orkan.
Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag                kl. 8:00 - 12:30

E-mail: post@lfbv.dk

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109


www.dmi.dk

Du kan på DMI´s hjemmeside se om der varsles om farligt vejr m.m.

Se DMI´s varslingsside her.

Det kan være livsfarligt at færdes ude under storme og orkaner. Den voldsomme blæst kan medføre store ødelæggelser.


Konsekvenserne af storme og orkaner:

 • Storme kan medføre, at tagsten blæser ned og at store grene knækker. Træer kan vælte og spærre vejstrækninger. Broer lukkes sandsynligvis for trafik.
 • Orkaner kan medføre, at det kan være svært at gå imod vinden. Der vil være omfattende ødelæggelser på skovområder og bygninger. Broer, lufthavne og færgeruter lukkes.
 • Den kan være livsfarligt at færdes ude under både storm og orkan.
 • Storm og orkan ledsages ofte af forhøjet vandstand langs de kyster, der vender mod vindretningen.


Storm og orkan varsles 24 timer før af DMI. Ofte omtales det endnu tidligere i den almindelige vejrudsigt.


Forberedelse op til stormen/orkanen:

 • Lyt til vejrudsigten og følg myndighedernes anvisninger.
 • Fjern alle løse genstande omkring huset. Fastgør det, du ikke kan fjerne. Fjern knækkede og visne grene, som kan være farlige, hvis de falder ned. Afstiv stilladser og andre svage konstruktioner.
 • Luk alle døre, vinduer og porte forsvarligt.
 • Parker ikke din bil i nærheden af høje huse eller under træer. Undgå især læsiden.
 • Hav batterilygte og transistorradio parat, da strømmen kan svigte.
 • Hvis varslet omfatter kraftig regn eller forhøjet vandstand langs kysten hvor du bor, bør du overveje at forberede dig på oversvømmelser.


Under stormen/orkanen:

 • Hold dig inden døre. Gå ikke ud under stormen for at fjerne løse ting, afdække et skadet tag eller lignende.
 • Hold vinduer og døre lukkede, mens det stormer.
 • Lyt til nyhedsudsendelserne og følg myndighedernes vejledning.


Hvis du alligevel vil bevæge dig ud:

 • Undersøg trafiksituationen. Tjek om politiet fraråder unødig udkørsel.
 • Tjek, om mobilnettet virker.
 • Medbring mobiltelefon med opladt batteri.
 • Undgå at færdes i skovområder og på broer.

Storm og orkan.

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend