Driftsmæssige forhold.

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag kl. 8:00 - 12:30

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109

 

Lolland-Falster

Brandvæsen

Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Det er vigtigt, at din virksomhed har gjort sig overvejelser om, hvilket sikkerhedsniveau virksomheden ønsker. Samtidig er det mindst lige så vigtigt, at virksomheden beslutter og beskriver, hvordan virksomheden, vil sikre at det besluttede sikkerhedsniveau opretholdes. Hvilket kan gøres igennem forskellige driftsmæssige tiltag.- Kort sagt: "Hvem, gør hvad og hvornår?

 

Du kan læse mere under menupunktet "Brandsyn", om hvordan brandvæsenet udføre vejledning- og kontrol af virksomheder som er opfattet af lovgivningen vedr. brandsyn - Brandvæsenets måde at sikre forskellige kategorier af virksomheder opretholder et minimum af brandværnsforanstaltninger, som skønnes nødvendige for at forebygge eller mindske brandfaren samt sikre redning af personer, som befinder sig i lokalerne.

 

Inspirationsliste over driftsmæssige foranstaltninger:

 

  • Udpege en driftsansvarlig for virksomheden, hvis ikke ejer/lederen selv påtagere sig opgaven, bør/skal virksomheden udpege en driftsansvarlig. En som har ansvaret for, at virksomheden overholder love- og regler vedr. brandforebyggelse.

 

  • Uddannelse- og instruktion af personalet mindst 1 gang årligt.

 

 

 

 

  • Drift- og vedligeholdelse af bygningens brandslukningsmateriel.

 

  • Drift- og vedligeholdelse af bygningens branddøre m.v.

 

  • Belægningsplaner- og eller Pladsfordelingsplaner efterleves.

 

 

 

 

Opgaver vedr. brandværnsforanstaltninger, brandforebyggelse og driftsmæssige foranstaltninger kan med fordel forankres i virksomhedens arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og ved at man udarbejder en drift- og vedligeholdelsesplan.

Driftsmæssige forhold.

www.112app.dk

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.

 

112 app'en er gratis.

Brand- og evakueringsinstruks
Forebyggelse af brand
Driftsjournal