Serviceattester.
Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Brand- og evakueringsinstruks
Forebyggelse af brand
Driftsjournal
www.112app.dk

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.


112 app'en er gratis.

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag                kl. 8:00 - 12:30

E-mail: post@lfbv.dk

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109


Automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg), Flugtvejs‐ og panikbelysning/sikkerhedsbelysning og Varslingsanlæg skal  serviceres årligt og hvert 3. år skal der indsendes en attest fra en autoriseret elinstallatør til Lolland-Falster Brandvæsen  om, at nødbelysningen og varslingsanlæg er i driftsklar stand, at panikbelysningen har den krævede belysningsstyrke, samt at ABDL-anlæg er funktionsdygtige.


Autoriserede elinstallationsfirmaer kan gøre brug af følgende serviceattester.


Ovenstående gælder ikke for forsamlingslokaler, hvor der er ophængt en gyldig elsikkerhedsattest i overensstemmelse med bestemmelserne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler.

Serviceattester.

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend