Lokaler mindre end 75 m2.
Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

www.112app.dk

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.


112 app'en er gratis.

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag                kl. 8:00 - 12:30

E-mail: post@lfbv.dk

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109


Klik for ansøgningsskema.

Ansøgningsskema til midlertidig overnatning. HUSK, der skal ansøges i hvert enkelt tilfælde.

Nedenstående forhold skal være opfyldt når et lokale mindre end 75m2, anvendes til overnatning:


 • Fra udgangen af lokalet skal man kunne flygte i to modsatstående retninger, flugtvejene skal føre helt ud til det fri, eller til et trapperum.


 • Der må højst være 25 m til det fri, eller til trapperummet.


 • Hvis lokalet ikke har en dør der fører direkte ud til det fri, skal lokalet være forsynet med vinduer der fungerer som redningsåbninger.


 • Et vindue kan regnes for at være en redningsåbning, hvis følgende mål er overholdt. Vinduet har en fri højde og bredde på tilsammen 1,5 m, hvor højden er mindst 0,6 m og bredden mindst 0,5 m.


 • Der skal være en redningsåbning pr. 10 personer der skal overnatte i lokalet.


 • Der må højst være 2 m. til underkant af redningsåbningerne, målt fra terræn udenfor.


 • Der skal opsættes en røgalarm, i alle lokaler hvor der overnattes.


 • Der skal opsættes håndsprøjtebatteri eller trykvandsslukker efter Lolland-Falster Brandvæsens anvisninger.


 • Der skal opsættes skilte med ”Rygning forbudt”, i alle lokaler hvor der overnattes.


 • Flugtvejslamper må ikke tildækkes.


 • Opbevar eventuelt baggage i et andet lokale.


 • Ved overnatning for flere end 150 personer skal der laves en vagtordning, der sikre at der altid er en vågen vagt der rundere i lokalerne med overnatning, efter Lolland-Falster Brandvæsens anvisninger.


 • I andre tilfælde kan Lolland-Falster Brandvæsen kræve denne vagtordning, hvis det skønnes nødvendigt.


Midlertidig overnatning i lokaler mindre end 75 m2.

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend