005 kursus

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag kl. 8:00 - 12:30

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109

 

Nyttige links

Lolland-Falster

Brandvæsen

Logo Lolland-Falster Brandvæsen

005 kursus /ABA-anlæg

ABA-anlæg:

Har du ansvaret for et eller flere ABA-anlæg, så er der efter DBI Retningslinje 005 et krav om, at anlægsejer udpeger en driftsansvarlig person, som har det daglige ansvar for drift og vedligeholdelse af anlægget.

Med dette kursus sikres det, at den driftsansvarlige kender det ansvar, der er forbundet med at være driftsansvarlig.

 

Deltagerforudsætninger:

Du har ansvar for et eller flere ABA-anlæg

Kurset giver deltageren indsigt i ABA-anlæggets funktion og betjening samt viden omkring det ansvar, der påhviler den driftsansvarlige person.

 

Indhold:

  • Brandteori
  • Operative forhold ved alarmafgivelse
  • Lovgivning
  • Detektortyper
  • Orienteringsplaner
  • Drifts- og alarminstruks
  • Driftsansvarliges ansvar og pligter
  • Brandtekniske installationer

 

Der udstedes bevis.

 

Næste 005 Kursus afholdes:

Mandag den 22. januar 2018. på Skibevej 2, 4930 Maribo fra kl. 8:30 - 11:30.

Tilmelding her