4 t Elementær Brandbekæmpelse Specielt for Virksomheder og Institutioner

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag                kl. 8:00 - 12:30

E-mail: post@lfbv.dk

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109


Nyttige links

Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen


På en arbejdsplads er det vigtigt, at hver medarbejder har en grundlæggende viden om:

   

 • Brandfare på arbejdspladsen
 • Særlige farer, såsom trykflasker, iltbomber, væsker
 • Den daglige forebyggelse og sikkerhed
 • Flugtveje
 • Evakuering
 • Samlingssteder
 • Slukningsmidlerne på arbejdspladsen: hvor de er placeret og hvordan de bruges.Kurset sætter de ansatte i stand til at:


 • Forebygge brand
 • Handle hensigtsmæssigt ved brand.
 • Alarmere
 • Anvende 112 app´en.
 • Tage vare på egen sikkerhed!!
 • Håndtere førstehjælpen til mindre forbrændinger
 • Organisere brandslukningen hensigtsmæssigt, indtil professionel hjælp når frem.
 • Anvende slukningsmidlerne korrekt
 • Evakuere til samlingssted (særlige forhold ved børn, udviklingshæmmede, gangbesværede)
 • Modtage Indsatsleder /brandvæsen og overlevere hændelsesforløbet samt vise adgangsveje
 • Fortælle: hvor og hvad der brænder – er der særlige farer – er der personer i fare evt. tilskadekomne og hvor er de – er alle kommet ud ?


Inden kurset gennemgås arbejdspladsen kort af instruktøren sammen med den ansvarlige for sikkerheden på stedet. Disse særlige forhold tages med i undervisningen.


Der udstedes kompetencegivende bevis godkendt af Lolland-Falster Brandvæsen

Max. 16. på holdet


Indhold:

 • Brand forebyggelse
 • Røgalarmer, levende lys
 • ABA alarmer
 • Brandinstruks og Evakueringsplan
 • Opmærksomhedspunkter ved evakuering af børn, ældre og udviklingshæmmede
 • Tilkørselsforhold for brandkøretøjer
 • Grundlæggende brandteori, brandtrekanten
 • *Gennemgang af arbejdspladsens slukningsmidler
 • *Gennemgang af arbejdspladsens flugtveje og sikkerhedsforanstaltninger
 • Slukningsmidler
 • Praktisk evakuerings og sluknings øvelse
 • Evaluering


*Kun hvis kurset foregår på arbejdspladsen, ellers er det generelt om arbejdspladsers slukningsmidler og flugtveje/sikkerhedsforanstaltninger


Har du spørgsmål til Lolland-Falster Brandvæsens kursusafdeling klik her.4 timer Elementær Brandbekæmpelse