12 t Førstehjælp

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag kl. 8:00 - 12:30

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109

 

Lolland-Falster

Brandvæsen

Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Kommende 12 timers førstehjælpskursus:

 

Hold 3

Den 21. og 23. august

Den 21. august kl. 8.00 – 16.30

Den 23. august kl. 8.00 – 12.00

på Nordre ringvej 6 4800 Nykøbing Falster. her.

 

Bemærk!

Tilmeldingen er først gældende når man har modtaget en bekræftelse fra kursusafdelingen.

 

Noget af undervisningen forgår udendørs, så husk derfor overtøj og praktisk fodtøj.

 

 

Deltager forudsætninger: du er fyldt 14 år

 

Kurset sætter dig i stand til at:

 

 • Handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er akutte og livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, ved brug af førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • Håndtere og organisere førstehjælpen ved sygdom og tilskadekomst.
 • Organisere førstehjælpen hensigtsmæssigt indtil professionel hjælp når frem.

 

Der udstedes kompetencegivende elektronisk bevis, godkendt af Dansk Førstehjælps Råd.

 

Indhold:

 

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • ABC - princippet
 • Alarmering (alarmcentralen og AMK)
 • App´s der hjælper dig i nødsituationer
 • Stabilt sideleje
 • Nødflytning
 • Psykisk førstehjælp
 • Heimlich metoden (førstehjælp ved fremmedlegeme i luftvejene).
 • Shock/tegn på kredsløbssvigt og førstehjælpen dertil
 • Standsning af større og/eller mindre ydre blødninger
 • Indre blødninger
 • Hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
 • Knoglebrud
 • Forbrændinger
 • Forgiftninger og ætsninger
 • El-, trafik-, drukne-, hængning/strangulering-, brønd/ silo- og maskine ulykker
 • Hjerte Lunge Redning (HLR) med og uden hjertestarter
 • Sikkerhedsregler før brug af hjertestarter
 • Småskader herunder allergisk reaktion
 • Læsioner i bug- og brysthule
 • Ledskred, forstuvninger og muskelskader
 • RICE behandling
 • Hedeslag og solstik
 • Dehydrering
 • Almen kuldepåvirkning og forfrysninger
 • Hypothermi
 • Drukning
 • Hjerneblødning/blodprop i hjernen
 • Sukkersyge
 • Epilepsi
 • Kramper /feberkramper
 • Lungesygdomme: astma, KOL, kronisk bronkitis, falsk strubehoste,
 • Overlevering af patient til ambulancepersonale

 

 

 

 

12 timer Førstehjælp

Dansk Førstehjælpsråd