12 t Førstehjælp

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag kl. 8:00 - 12:30

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109

 

Lolland-Falster

Brandvæsen

Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Kommende 12 timers førstehjælpskursus:

 

Der er pt. ikke planlagt nogle førstehjælps kurser. kontakt kursusafdelingen for yderlig information her.

Deltager forudsætninger: du er fyldt 14 år

 

Kurset sætter dig i stand til at:

 

 • Handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er akutte og livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, ved brug af førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • Håndtere og organisere førstehjælpen ved sygdom og tilskadekomst.
 • Organisere førstehjælpen hensigtsmæssigt indtil professionel hjælp når frem.

 

Der udstedes kompetencegivende elektronisk bevis, godkendt af Dansk Førstehjælps Råd.

 

Indhold:

 

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • ABC - princippet
 • Alarmering (alarmcentralen og AMK)
 • App´s der hjælper dig i nødsituationer
 • Stabilt sideleje
 • Nødflytning
 • Psykisk førstehjælp
 • Heimlich metoden (førstehjælp ved fremmedlegeme i luftvejene).
 • Shock/tegn på kredsløbssvigt og førstehjælpen dertil
 • Standsning af større og/eller mindre ydre blødninger
 • Indre blødninger
 • Hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
 • Knoglebrud
 • Forbrændinger
 • Forgiftninger og ætsninger
 • El-, trafik-, drukne-, hængning/strangulering-, brønd/ silo- og maskine ulykker
 • Hjerte Lunge Redning (HLR) med og uden hjertestarter
 • Sikkerhedsregler før brug af hjertestarter
 • Småskader herunder allergisk reaktion
 • Læsioner i bug- og brysthule
 • Ledskred, forstuvninger og muskelskader
 • RICE behandling
 • Hedeslag og solstik
 • Dehydrering
 • Almen kuldepåvirkning og forfrysninger
 • Hypothermi
 • Drukning
 • Hjerneblødning/blodprop i hjernen
 • Sukkersyge
 • Epilepsi
 • Kramper /feberkramper
 • Lungesygdomme: astma, KOL, kronisk bronkitis, falsk strubehoste,
 • Overlevering af patient til ambulancepersonale

 

 

 

 

12 timer Førstehjælp

Dansk Førstehjælpsråd