Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Brandsyn.

Et brandsyn er et lovpligtigt tilsyn af brandsikkerheden i en bygning, et lokale eller hos en brandfarlig virksomhed.


Formålet med brandsyn er, at:


 • Medvirke til, at krav til brandværnsforanstaltninger overholdes, således at risikoen for:
 • brande opstår, formindskes mest muligt,
 • at brande breder sig formindskes mest muligt,
 • at skader på personer, ejendom og miljø finder sted / formindskes mest muligt,
 • Der sikres forsvarlige rednings- og slukningsmuligheder i tilfælde af brand.
 • Brandvæsenet igennem rådgivning, information og motivation bidrager til en forståelse for, at kravene til brandværnsforanstaltninger overholdes.


Hvem foretager brandsynet:


Det er en Brandinspektør fra Lolland-Falster Brandvæsen, som foretager brandsynet. Brandinspektøren bære legitimation som er udstedt af Beredskabschefen på vegne af kommunalbestyrelserne i Lolland- og Guldborgsund kommune. Du kan læse mere på Beredskabsstyrelsens hjemmeside om retssikkerhed ved brandsyn – Link


Påbud og forbud:


Konstateres der mindre mangler ved et brandsyn, kan ejeren få et påbud om at bringe brandsikkerheden i orden. Konstateres der væsentlige mangler, kan der under visse forudsætninger nedlægges forbud mod at benytte stedet, indtil brandsikkerheden er bragt i orden.


Undlader ejeren at efterkomme et påbud eller et forbud, skal Lolland-Falster Brandvæsen melde det til politiet.


Lovgivning:


Reglerne om brandmyndighedernes brandsyn er fastsat i  bekendtgørelse nr. 175 af 25. februar 2008 om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler som ændret ved bekendtgørelse nr. 1424 af 14. december 2011. Bekendtgørelserne er fastsat i medfør af beredskabslovens § 4, stk. 2, § 36, stk. 1-3, § 36 a og § 70, stk. 4 og 5.


Følgende er  omfattet af reglerne:


Ikke alle bygninger, lokaler eller virksomheder er omfattet af reglerne om brandsyn. Følgende er omfattet af bekendtgørelsen om brandsyn:

 • Fredede bygninger.
 • Hoteller og andre lignende steder med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
 • Plejeinstitutioner med soverumsafsnit, hvor der er flere end 10 sovepladser.
 • Forsamlingslokaleafsnit til flere end 150 personer.
 • Forsamlingslokaler til flere end 50 personer og højst 150 personer, hvor der er givet særlige driftsmæssige pålæg.
 • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer.
 • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende.
 • Butikker til flere end 150 personer.
 • Feriehuse med flere end 10 sovepladser, der anvendes til udlejning, og hvor der givet driftsmæssige pålæg.
 • Brandfarlige virksomheder og oplag m.v. Det fremgår af beredskabslovens § 33, stk. 1 og stk. 2, nr. 2.
 • Brandfarlige virksomheder, oplag og bygninger m.v., hvor kommunalbestyrelsen har bestemt, at der skal træffes konkrete foranstaltninger. Det fremgår af beredskabsloven § 34, stk. 2 eller § 35, stk. 3.


Hvem har ansvaret for, at ansøge /anmelde en brandsynspligtig virksomhed?


Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person, skal inden virksomheden tages i brug, ansøge om tilladelse, hvis virksomheden er omfattet af reglerne for brandsyn -  Se yderligere vedr. ansøgning og anmeldelse af en brandsynspligtig virksomhed her->


Digitale brandsyn:


Efter brandsynet vil virksomheden og/eller den driftsansvarlige modtage en brandsynsrapport. Brandsyns-rapporten beskriver hvilke eventuelle fejl og mangler Brandinspektøren har konstateret på brandsynet.


Lovpligtige brandsyn foretages som hovedregel efter en forudgående aftale. Kun i særlige tilfælde sker brandsynet uanmeldt.

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend