Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Ansøgning og anmeldelse af steder hvor mange mennesker samles:

Ejeren, brugeren eller en af disse udpeget driftsansvarlig person, skal inden virksomheden tages i brug, ansøge om tilladelse, hvis virksomheden har et eller flere:


  • Soverumsafsnit med flere end 10 sovepladser i hoteller m.v. og plejeinstitutioner.
  • Forsamlingslokaler til flere end 50 personer.
  • Undervisningsafsnit til flere end 150 personer.
  • Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer eller med flere end 10 sovende.
  • Butikker til flere end 150 personer.Indberetning af feriehuse med flere end 10 sovepladser anvendt til udlejning:


I 2008 trådte en ny bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller mm. i kraft, bekendtgørelse 174 af 25. februar 2008. Det fremgår af §2, nummer 2 at den også omfatter feriehuse med flere end 10 sovepladser anvendt til udlejning og der er fastsat regler for indberetning til kommunalbestyrelsen (brandvæsnet) for både eksisterende bygninger og for kommende nybyggerier.


I §4, stk. 2 fremgår at der kan gives de driftsmæssige pålæg der i det enkelte tilfælde skønnes nødvendigt for at forebygge og formindske brandfare. Det kunne eksempelvis være krav om at husene skal være udstyret med slukningsmidler eller krav til dørlåse.


Det fremgår ligeledes af brandsynsbekendtgørelsen, bekendtgørelse 175 af 25. februar 2008, bilag 1 pkt. 8.1.3 at feriehuse med flere end 10 sovepladser og med driftsmæssige pålæg er brandsynspligtige hvert tredje år.


Du indberette steder hvor mange mennesker samles ved at gøre brug af denne formular, husk at vedhæfte de nødvendige beskrivelser og tegninger.


Efterfølgende vil brandvæsnet tage kontakt til enkelte ejer med henblik på at aftale tilsyn i de enkelte huse og klarlæggelse af behovet for at give driftsmæssige pålæg.


Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger i hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker kan læses her


Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler kan læses her


Ansøgning om oplag af brandfarlige oplag:

  • Oplag og/eller produktion med brandfarlige væsker eller gasser.
  • Oplag og/eller produktion med træ og plast.
  • Korn- og foderstofvirksomheder samt fremstilling og oplagring af mel.
  • Visse brandfarlige virksomheder og oplag og højlagre.


Du skal sende din ansøgning, vedlagt nødvendige beskrivelser og tegninger til:


Lolland-Falster Brandvæsen

Att. Forebyggende Afdeling

Skibevej 2

4930 Maribo

E-mail: post@lfbv.dk
Ansøgning/anmeldelse af brandsynpligtig virksomhed.

www.112app.dk

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.


112 app'en er gratis.

Ansøgning/anmeldelse af brandsyn-pligtig virksomhed.

Ansøgning/anmeldelse af brandsynpligtig virksomhed.

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend