Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Driftsmæssige forhold.

Det er vigtigt, at din virksomhed har gjort sig overvejelser om, hvilket sikkerhedsniveau virksomheden ønsker. Samtidig er det mindst lige så vigtigt, at virksomheden beslutter og beskriver, hvordan virksomheden, vil sikre at det besluttede sikkerhedsniveau opretholdes. Hvilket kan gøres igennem forskellige driftsmæssige tiltag.- Kort sagt: "Hvem, gør hvad og hvornår?


Du kan læse mere under menupunktet "Brandsyn", om hvordan brandvæsenet udføre vejledning- og kontrol af virksomheder som er opfattet af lovgivningen vedr. brandsyn - Brandvæsenets måde at sikre forskellige kategorier af virksomheder opretholder et minimum af brandværnsforanstaltninger, som skønnes nødvendige for at forebygge eller mindske brandfaren samt  sikre redning af personer, som befinder sig i lokalerne.


Inspirationsliste over driftsmæssige foranstaltninger:


  • Udpege en driftsansvarlig for virksomheden, hvis ikke ejer/lederen selv påtagere sig opgaven, bør/skal virksomheden udpege en driftsansvarlig. En som har ansvaret for, at virksomheden overholder love- og regler vedr. brandforebyggelse.


  • Uddannelse- og instruktion af personalet mindst 1 gang årligt.

  • Drift- og vedligeholdelse af bygningens brandslukningsmateriel.


  • Drift- og vedligeholdelse af bygningens branddøre m.v.


  • Belægningsplaner- og eller Pladsfordelingsplaner efterleves.

Opgaver vedr. brandværnsforanstaltninger, brandforebyggelse og  driftsmæssige foranstaltninger kan med fordel  forankres i virksomhedens arbejdsmiljøorganisationen (AMO) og ved at man  udarbejder en drift- og vedligeholdelsesplan.

www.112app.dk

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.


112 app'en er gratis.

Brand- og evakueringsinstruks
Forebyggelse af brand
Driftsjournal

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend