Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Brand- og evakueringsinstruksen skal informere personalet om, hvad de skal gøre, hvis de på et tidspunkt skal evakuere på grund af brand. Den skal hænge på alarmeringssteder og på steder, hvor personalet jævnligt færdes. Instruksen kan samtidig indgå i en samlet beredskabsplan med informationer om, hvordan virksomheden vil håndtere forskellige krisesituationer, og som fastlægger retningslinjer for alarmering og evakuering.


Alle virksomheder og institutioner skal / bør have en brand- og evakueringsinstruks. Den driftsansvarlige skal gennemgå  brand- og evakueringsinstruksen mindst én gang om året med hele personalegruppen.


For at håndtere en faresituation bedst muligt, bør særlige personer være udpeget til at varetage opgaverne. For eksempel vil det typisk være en eller flere ledere, som har ansvaret for at tjekke, om alle er kommet ud, da de ved, hvem der er mødt på arbejde den pågældende dag. Her er det en idé ikke at skrive navne, men funktioner/titler, så instruksen ikke skal ajourføres ved udskiftning eller omplacering af personalet.


Det kan være en god idé at udarbejde og bruge en plan over flugtveje og nødudgange til at illustrere, hvem, der har ansvaret for at evakuere hvilke dele af bygningen, og hvilke flugtveje og nødudgange de skal bruge under evakuering.
Brand- og evakueringsinstruks.

www.112app.dk

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.


112 app'en er gratis.

Brand- og evakueringsinstruks
Forebyggelse af brand
Driftsjournal

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend