Driftsjournal.
Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Brand- og evakueringsinstruks
Forebyggelse af brand
Driftsjournal
www.112app.dk

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.


112 app'en er gratis.

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag                kl. 8:00 - 12:30

E-mail: post@lfbv.dk

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109


For alle forsamlingslokaler til mere end 150 personer er der i  i de driftsmæssige forskrifter indført en bestemmelse om, at den daglige ansvarlige leder skal drage omsorg for, at der føres en driftsjournal.


Driftsjournalen er en slags ”logbog”, hvori forsamlingslokalets daglige leder forud for enhver benyttelse af lokalet med sin underskrift indestår for, at et antal nærmere specificerede forhold ved kontrol er fundet i orden. Ved den daglige leders fravær varetages denne opgave af en af den daglige ansvarlige leder udpeget stedfortræder.


Driftsjournalen skal opbevares i mindst 3 måneder og på forlangende fremvises til Lolland-Falster Brandvæsen.


Eksempel på en driftsjournal, kan hentes her.
Eksempel på driftsjournal.

Driftsjournal.

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend