Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Automatiske branddørlukningsanlæg (ABDL-anlæg), Flugtvejs‐ og panikbelysning/sikkerhedsbelysning og Varslingsanlæg skal  serviceres årligt og hvert 3. år skal der indsendes en attest fra en autoriseret elinstallatør til Lolland-Falster Brandvæsen  om, at nødbelysningen og varslingsanlæg er i driftsklar stand, at panikbelysningen har den krævede belysningsstyrke, samt at ABDL-anlæg er funktionsdygtige.


Autoriserede elinstallationsfirmaer kan gøre brug af følgende serviceattester.


Ovenstående gælder ikke for forsamlingslokaler, hvor der er ophængt en gyldig elsikkerhedsattest i overensstemmelse med bestemmelserne i Sikkerhedsstyrelsens bekendtgørelse om kontrol af elektriske installationer i forsamlingslokaler.

Serviceattester.

www.112app.dk

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.


112 app'en er gratis.

Brand- og evakueringsinstruks
Forebyggelse af brand
Driftsjournal

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend