Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Efter det er sket.

Hvis i haft brand, så er der helt sikkert en række udfordringer, bekymringer og konkrete spørgsmål i gerne vil have afklaret.De første informationer.


Efter en brand vil politiet og brandvæsenet være til stede og parate til at hjælpe jer.


De vil forsøge at samle ledelsen fra den brandskadede virksomhed til et informationsmøde og her kan I trygt spørge om alt. Myndighederne vil hjælpe og rådgive dig bedst muligt.


Repræsentanter fra et skadeservicefirma og forsikringsselskab vil ligeledes ofte være til stede på brandstedet og klar til at hjælpe jer.Timerne efter branden.


Brandvæsenet efterslukker og bekæmper følgeskader i tiden umiddelbart efter branden.


Bekæmpelse af følgeskader sker i samarbejde med et skadeservicefirma, som også i de fleste tilfælde vil stå for oprydningen på brandstedet.


Det er vigtigt, at I så hurtigt som det er muligt, får kontakt til jeres forsikringsselskab.


Politiet vil afspærre brandstedet, således at  sluknings– og redningsarbejdet kan foregå så brandvæsenet får mulighed for at arbejde og det kan foregå sikkerhedsmæssigt forsvarligt og Politiet vil i det omfang det er muligt og nødvendig sikre virksomheden i de første timer efter branden, så ingen uvedkommende kan komme ind.Dagene efter branden.


Sikring af jeres værdier:


Brandvæsenet og følgeskadevirksomheden sikrer din virksomhed i timerne efter branden.


Men overvej om jeres varelager skal flyttes til andre lokaler eller anden midlertidig opbevaring.


Husk også at administrationslokaler indeholder mange værdier som for eksempel computere, fladskærme og projektorer m.m. som evt. også skal flyttes hvis skaderne er meget omfattende.


Sikring af brandtomt:


Ved større brande er det ikke unormalt, at hele bygningen tager skade. Det er virksomheden som har ansvaret at få sikret eventuelle tilbageværende værdier, samt sikre ingen kan komme til skade, hvis de færdes ved brandstedet eller kommer til, med bevidst eller ubevidst, at gå ind på selve virksomheden.


Du kan derfor komme til at stå i en situation, hvor du må opsætte egentlige hegn eller lignende, så andre ikke kan komme ind på din brandskadede virksomhed.


Afklar med dit forsikringsselskab, hvorvidt de dækker afspærring og eventuelle brandtomtsvagter efter en brand på din virksomhed.


Afbrydelse af strøm:


Efter en brand kan det være nødvendigt at afbryde strømmen.


Skønner brandvæsenet, at strømmen skal lukkes for at undgå, at en brand blusser op igen eller i forhold til overhængende brandfare, aftaler brandvæsenet dette med forsyningsselskabet.


Forsyningsselskabet beslutter, hvornår der igen kan etableres strøm efter en afbrydelse.


Er der skader på virksomhedens elektriske installationer, skal skaderne udbedres af en autoriseret elektriker.


Pas på virksomheden efter en brand.


Når brandvæsenet er færdig med at arbejde på brandstedet, vil døre og vinduer blive sikret og lukket af, så uvedkommende ikke umiddelbart kan få adgang til virksomheden.


Nøgler til midlertidige låse vil blive overdraget til politiet. Og de sørger herefter for, at nøglerne bliver udleveret til de rette personer.


Hvis din virksomhed er stærkt brandskadet, og det ikke umiddelbart er muligt for brandvæsenet eller følgeskadefirmaet at få lukket tilstrækkeligt af, skal du selv sørge for vagter på stedet.

www.112app.dk

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.


112 app'en er gratis.

Test din viden "Brandparat" - et webbaseret kursus i brandsikkerhed.


Brandparat er et interaktivt, webbaseret kursus i at forebygge og håndtere brand.

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend