Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Halmoplag i det fri og i bygninger

Lolland Falster Brandvæsen vil gerne forebygge brande i oplag af halm, Hvert år forekommer der en række brande i halmoplag både i det fri og i bygninger. En særlig risiko ved opbevaring af halm, hø, tagrør eller lign. er, at brande heri kan udvikle sig hurtigt og spredes over store afstande som følge af bl.a. flyveild. Erfaringer fra indsats ved halmbrande har desuden vist, at brand i halm i større stakke er vanskelige at slukke og afgrænse.


Oplag af halm eller lign. over 10 m3  i det fri og over 1.000 m3 i en bygning er omfattet

af Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag af 1. februar 1990 med senere ændringer. Forkortes TF-visse. læs her


For at sikre en forsvarlig opbevaring af halm eller lign. i tilfælde af en brand, således at risikoen for brandspredning mellem oplag eller til omkringliggende bygninger minimeres, samt at der skabes bedre muligheder for slukning og redning af værdier, har Lolland-Falster Brandvæsen vedhæftet en vejledning om oplag af halm eller lignende omfattet af beredskabslovgivningen.


Lolland Falster Brandvæsen gør opmærksom på at en halmstak mellem 10 m³ og under 1000 m³ kræver ingen tilladelse, hvis de opfylder reglerne i tekniske forskrifter herunder afstandskrav til skel mv. men er halmstakken over 1000 m³ (265 bigballer) skal der søges tilladelse ved brandvæsenet.

Vær desuden opmærksom på, at bygninger der er godkendt til maskinhal jf. bygningsreglementet, IKKE må benyttes til opbevaring af halm medmindre der er søgt brandteknisk tilladelse hos brandmyndigheden.


Herunder er 2 billede eksempler, på afstandskrav for halm til eksempelvis andre halmstakke, bygninger og vej og naboskel.

 


Skulle du have spørgsmål er du velkommen til at kontakte Lolland-Falster Brandvæsens Forebyggende Afdeling på telefon: 61948000 eller mail post@lfbv.dk

.

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend