Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Sådan undgår du høstbrande

FØR SÆSONEN

 • Smør maskinen ifølge smøreskema

– også de svært tilgængelige steder.

 • Efterse remme. Slappe eller slidte remme kan glide og

brænde.

 • Kontroller køler og kølerslanger.
 • Efterse det elektriske system.
 • Fjern rustskaller fra udstødningsrør – udskift tærede dele.
 • Efterse bremser og lejer for slitage, der kan give varmløbning.
 • Kontroller at slukningsudstyr er i orden og på plads.

HVER DAG

 • Rengør motor og motorrum for avner og støv.
 • Rens køleren.
 • Smør de "daglige" smøresteder iflg. smøreskema.
 • Rengør omkring udstødningssystemet og efterse for
 • utætheder.
 • Fjern ophobning af støv og avner omkring bevægelige dele.
 • Kontroller for olie og vand.

UNDER ARBEJDET

 • Rengør jævnligt udstødningssystemet for støv og avner.
 • Medbring en mobiltelefon til eventuel alarmering.
 • Rens køleren jævnligt.
 • Undlad tobaksrygning.
 • Hold skærebordet fri af jorden, så slæbeskoene ikke ramme

sten, der danner gnister. (Slæbeskoene kan evt. monteres

med gnistfri ”såler" af kunststof – før sæsonen).

 • Under meget tørre forhold bør man medbringe en tank

med vand: for eksempel en marksprøjte med slange og

strålerør eller en gyllevogn med bladspreder.

 • Når mejetærskeren forlades ved pauser, må den ikke

parkeres ved let antændelige materialer.

EFTER SÆSONEN

 • Rens udstødningssystemet for støv og avner før du kører

maskinen i garage.

 • Rengør maskinen grundigt udvendigt og indvendigt,

når høstsæsonen er afsluttet.

 • Det forebygger, at mus og rotter flytter ind i maskinen og

gnaver i de elektriske ledninger.

 • Afmontér batteriet og opbevar det et tørt og frostfrit

sted.

 • Traktorer og andre maskiner med forbrændingsmotor må

ikke parkeres i halmlader eller lignende steder med let

antændeligt oplag.

Læs hele DBIs folder HØSTBRANDE Du har et ansvar

.

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend