Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen


Næste kursus 005:


Tirsdag den 21. april 2020

fra kl. 8:30 - 11:00

Skibevej 2, 4930 Maribo


Tilmelding her.


Bemærk!

Tilmeldingen er først gældende når man har modtaget en bekræftelse fra kursusafdelingen.ABA-anlæg:

Har du ansvaret for et eller flere ABA-anlæg, så er der efter DBI Retningslinje 005 et krav om, at anlægsejer udpeger en driftsansvarlig person, som har det daglige ansvar for drift og vedligeholdelse af anlægget.

Med dette kursus sikres det, at den driftsansvarlige kender det ansvar, der er forbundet med at være driftsansvarlig.


Deltagerforudsætninger:

Du har ansvar for et eller flere ABA-anlæg

Kurset giver deltageren indsigt i ABA-anlæggets funktion og betjening samt viden omkring det ansvar, der påhviler den driftsansvarlige person.


Indhold:

  • Brandteori
  • Operative forhold ved alarmafgivelse
  • Lovgivning
  • Detektortyper
  • Orienteringsplaner
  • Drifts- og alarminstruks
  • Driftsansvarliges ansvar og pligter
  • Brandtekniske installationer


Der udstedes bevis.

Har du spørgsmål til Lolland-Falster Brandvæsens kursusafdeling klik her.005 kursus /ABA-anlæg

Nyttige links

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend