4 t Elementær Brandbekæmpelse Specielt for Virksomheder og Institutioner
Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Nyttige links

LOLLAND-FALSTER BRANDVÆSEN

Skibevej 2 - 4930 Maribo

Telefon: 61 94 80 00

Kontoret er åben:

Mandag til torsdag kl. 8:00 - 15:30

Fredag                kl. 8:00 - 12:30

E-mail: post@lfbv.dk

CVR nr.: 35420908

EAN nr.: 5798007107109På en arbejdsplads er det vigtigt, at hver medarbejder har en grundlæggende viden om:

   

 • Brandfare på arbejdspladsen
 • Særlige farer, såsom trykflasker, iltbomber, væsker
 • Den daglige forebyggelse og sikkerhed
 • Flugtveje
 • Evakuering
 • Samlingssteder
 • Slukningsmidlerne på arbejdspladsen: hvor de er placeret og hvordan de bruges.Kurset sætter de ansatte i stand til at:


 • Forebygge brand
 • Handle hensigtsmæssigt ved brand.
 • Alarmere
 • Anvende 112 app´en.
 • Tage vare på egen sikkerhed!!
 • Håndtere førstehjælpen til mindre forbrændinger
 • Organisere brandslukningen hensigtsmæssigt, indtil professionel hjælp når frem.
 • Anvende slukningsmidlerne korrekt
 • Evakuere til samlingssted (særlige forhold ved børn, udviklingshæmmede, gangbesværede)
 • Modtage Indsatsleder /brandvæsen og overlevere hændelsesforløbet samt vise adgangsveje
 • Fortælle: hvor og hvad der brænder – er der særlige farer – er der personer i fare evt. tilskadekomne og hvor er de – er alle kommet ud ?


Inden kurset gennemgås arbejdspladsen kort af instruktøren sammen med den ansvarlige for sikkerheden på stedet. Disse særlige forhold tages med i undervisningen.


Der udstedes kompetencegivende bevis godkendt af Lolland-Falster Brandvæsen

Max. 16. på holdet


Indhold:

 • Brand forebyggelse
 • Røgalarmer, levende lys
 • ABA alarmer
 • Brandinstruks og Evakueringsplan
 • Opmærksomhedspunkter ved evakuering af børn, ældre og udviklingshæmmede
 • Tilkørselsforhold for brandkøretøjer
 • Grundlæggende brandteori, brandtrekanten
 • *Gennemgang af arbejdspladsens slukningsmidler
 • *Gennemgang af arbejdspladsens flugtveje og sikkerhedsforanstaltninger
 • Slukningsmidler
 • Praktisk evakuerings og sluknings øvelse
 • Evaluering


*Kun hvis kurset foregår på arbejdspladsen, ellers er det generelt om arbejdspladsers slukningsmidler og flugtveje/sikkerhedsforanstaltninger


Har du spørgsmål til Lolland-Falster Brandvæsens kursusafdeling klik her.4 timer Elementær Brandbekæmpelse

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend