Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Kommende 12 timers førstehjælpskursus:


Næste 12 t førstehjælpskursus


Pt. inge planlægte førstehjælpskurser.


Begge kurser er på Skibevej 2, 4930 MariboTilmeldning  her.


Bemærk!

Tilmeldingen er først gældende når man har modtaget en bekræftelse fra kursusafdelingen.


Noget af undervisningen forgår udendørs, så husk derfor overtøj og praktisk fodtøj.Deltager forudsætninger: du er fyldt 14 år


Kurset sætter dig i stand til at:


 • Handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er akutte og livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, ved brug af førstehjælpens 4 hovedpunkter.
 • Håndtere og organisere førstehjælpen ved sygdom og tilskadekomst.
 • Organisere førstehjælpen hensigtsmæssigt indtil professionel hjælp når frem.


Der udstedes kompetencegivende elektronisk bevis, godkendt af Dansk Førstehjælps Råd.


Indhold:


 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • ABC - princippet
 • Alarmering (alarmcentralen og AMK)
 • App´s der hjælper dig i nødsituationer
 • Stabilt sideleje
 • Nødflytning
 • Psykisk førstehjælp
 • Heimlich metoden (førstehjælp ved fremmedlegeme i luftvejene).
 • Shock/tegn på kredsløbssvigt og førstehjælpen dertil
 • Standsning af større og/eller mindre ydre blødninger
 • Indre blødninger
 • Hovedlæsioner, brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
 • Knoglebrud
 • Forbrændinger
 • Forgiftninger og ætsninger
 • El-, trafik-, drukne-, hængning/strangulering-, brønd/ silo- og maskine ulykker
 • Hjerte Lunge Redning (HLR) med og uden hjertestarter
 • Sikkerhedsregler før brug af hjertestarter
 • Småskader herunder allergisk reaktion
 • Læsioner i bug- og brysthule
 • Ledskred, forstuvninger og muskelskader
 • RICE behandling
 • Hedeslag og solstik
 • Dehydrering
 • Almen kuldepåvirkning og forfrysninger
 • Hypothermi
 • Drukning   
 • Hjerneblødning/blodprop i hjernen
 • Sukkersyge
 • Epilepsi
 • Kramper /feberkramper
 • Lungesygdomme: astma, KOL, kronisk bronkitis, falsk strubehoste,
 • Overlevering af patient til ambulancepersonale


Har du spørgsmål til Lolland-Falster Brandvæsens kursusafdeling klik her.
12 timer Førstehjælp

Dansk Førstehjælpsråd

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend