Logo Lolland-Falster Brandvæsen

Lolland-Falster

Brandvæsen

Derfor udbyder Lolland-Falster Brandvæsen kurser for:

Spejdere, børnehave og SFO børn samt skolebørn i alle aldre.


  • Gentagelse af viden og færdigheder afpasset børnenes alder og modenhed - er vigtige elementer i vores undervisning i førstehjælp og brandforebyggelse.
  • Undervisningen vil desuden bidrage til større omsorg og forståelse børnene imellem.Kurset tilpasses børnenes alder og udviklingstrin.


Indhold:


  • Hvornår skal børn kalde på en voksen!
  • Hvornår må børn ringe:1-1-2
  • Relevant førstehjælp
  • Forgiftninger og ætsninger.
  • Røgalarmer
  • Årstidsrelaterede skader:

f.eks. fyrværkeri- og badesikkerhed.


Undervisningen varetages af Lolland-Falster Brandvæsens førstehjælpsinstruktører, der er godkendt af dansk førstehjælps råd, samt brandinstruktører.


Dermed er fagligheden og kvaliteten af undervisningen sikret!


Efter endt kursus forløb får hvert barn sit eget kursusbevis.


Førstehjælps/brandforebyggelses kurset, vil også give en god anledning til samtaler derhjemme om, hvordan det nu er i jeres familie mht.: cykelhjelme - fastspænding i bilen – synlighed i trafikken når I går tur eller cykler, røgalarmer, flugtveje osv.

Og en meget vigtig del af den samtale skal omhandle, at:


  • Det ALTID er de voksnes ansvar, at tingene virker og er i orden.


Vi kommer gerne ud til et personale- eller forældremøde og fortæller om kurserne.


Har du spørgsmål til Lolland-Falster Brandvæsens kursusafdeling klik her.             

             

Kan børn lære førstehjælp og brandforebyggelse? JA!

Nyttige links

Brugen af vores hjemmeside er fuldstændig anonym. Vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv udflyder en af vores formulare på hjemmesiden . Vi giver eller sælger ikke oplysninger til tredjepart.

Læs mere
Godkend